DutchEnglishGermanFrenchSpanish Polish

Adresy

IG Design Group B.V.
Industrieweg 62
7903 AK Hoogeveen

Postbus 310
7900 AH Hoogeveen

Tel. central: +31 (0)528 225 151
Fax central: +31(0)528 278 217
Email: info@igdesigngroup.eu
 

Poland

IG Design Group Sp. z o.o.
Jędrzychowice 116a
59-900 Zgorzelec
Poland
T     +48 75 7756235
F     +48 75 7719530

Email: biuro@igdesigngroup,eu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000281106
NIP: 6151966152.
Regon: 020477910.
Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł