DutchEnglishGermanFrenchSpanish Polish

Dane w liczbach

 •  Hoomark ma około 130 pracowników.
 • Maszyny drukarskie drukują około 700 metrów na minutę i zużywają ponad 30 ton
  farby każdego miesiąca.
 • Jest to wymagane dla ponad 2800 różnych projektów i wzorów
 • Produkujemy ponad 200 mln metrów papieru rocznie, a to wystarczy aby owinąć kulę
  ziemską aż 5 razy
 • Dlatego też potrzebujemy dużo miejsca do produkcji i magazynowania – 50000 m2
  ( to jest około 6 boisk do piłki nożnej położonych obok siebie )